Jacques van Eijden

Freelance vaktherapeut Dans en Beweging

“Somatic Movement – lichaamsbewust bewegen- erkent het lichaam als bron van intelligente informatie die, in beweging gezet, tot een gezonder en harmonischer leven leidt”

www.somatischbewegen.nl