Jelle Schutte

Klinisch Psycholoog

Mijn insteek qua mentale gezondheidszorg is dat men genoeg reflecteert op zichzelf zonder zichzelf al te serieus te nemen. Dit probeer ik in mijn behandelingen uit te dragen. Trauma’s, depressies, angsten en persoonlijkheidsproblemen kunnen
levensontwrichtend zijn, maar zij kunnen ook een goede aanleiding zijn om naar jezelf te kijken. Meestal is het mogelijk met zelfreflectie en zelfspot het leven wat draaglijker of aangenamer te maken. Een ander voordeel kan zijn dat men een
sterker gevoel van keuze krijgt in reactie op wat het leven op je afgestuurd heeft (of stuurt).

Ik heb vooral gewerkt binnen de specialistische GGZ, in poliklinieken, deeltijdbehandelingen en klinieken. Momenteel heb ik gekozen bij Empower te werken omdat ik de kleinschaligheid en zorg op maat waardeer. Vanuit nieuwsgierigheid wil ik mij meer verdiepen in de culturele factor in psychisch welzijn. Mijn specialisaties zijn psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en eetstoornissen. Ik ben geschoold in cognitieve gedragstherapie, schematherapie en mentaliseren bevorderende therapie (MBT).

Ik ben zelf een uit de klei getrokken Nederlander uit een dorp in Gelderland. Hoewel ik me niet thuis voelde op het platteland, heb ik daar wel een dosis boerenverstand en nuchterheid aan overgehouden. Bij Empower tracht ik een behandelaar te zijn
waarbij mensen zich genoeg op hun gemak voelen om naar hun moeilijke kanten te kijken, maar waarbij men zich ook genoeg geconfronteerd voelt om de noodzaak te ervaren om te veranderen.

BIG nummer 29915300925