Karin Brunner

Ik ben geboren en opgegroeid in Wenen, Oostenrijk. Op mijn twintigste ben ik naar Amsterdam verhuisd. Nadat ik eerst een opleiding aan de Meubelvakschool heb afgerond, besloot ik aan de Universiteit van Amsterdam psychologie (afstudeerrichting Klinische Psychologie) te studeren.

Na mijn afstuderen heb ik ruim 12 jaar gewerkt als therapeut bij een bedrijf dat cognitieve gedragstherapie via Internet aanbiedt. Hoewel Nederlands niet mijn moedertaal is heb ik met veel inzet en plezier in deze taal behandeld. Nu, bij Empower kan ik zowel mijn Duitstalige achtergrond inzetten, alsook mijn ervaring als Nederlandstalige behandelaar.