Mirjam Koops

Beeldend therapeut

In de beeldende therapie maak  ik gebruik van teken-  schilder- en boetseertechnieken. Elk materiaal  heeft zijn eigen kracht en stimuleert het evenwicht tussen je gedachten, je gevoel en je lichaam.  Naast beeldend therapeut werk ik ook als mindfulness therapeut.

Herken jij dit? Je hebt een klacht, dat kan fysiek of psychisch zijn en je wilt begrijpen waar die vandaan komt. Je piekert wat af, want zo denk je als je weet wat het is of waar het vandaan komt dan kan je het zo snel mogelijk oplossen. Dit is een normale gedachte. In onze huidige tijd willen we graag alles snel oplossen. Toch ligt de oplossing van je lichamelijke of psychische klachten  vaak niet daar.

Tijdens de beeldende therapie en mindfulness geef ik je de mogelijkheid te leren zijn met dat wat er is. Dat houdt in dat je de tijd gaat nemen om bewust je aandacht te richten op dat wat je bij jezelf in het hier en nu tegenkomt. Precies zoals dat op dat moment is. Je hoeft niets te veranderen en niets op te lossen. Je maakt contact met dat wat er is. Zonder te oordelen.

Door je klacht in een beeld om te zetten wordt je pijn tastbaar, je kan het aanraken en doorvoelen. Je zet het buiten jezelf neer en observeert het. Je leert de  pijn kennen en beter te verdragen. Dit zorgt er voor dat je angst voor de pijn afneemt.  Verdoving, vermijding, vluchtgedrag is niet meer nodig om met de pijn om te kunnen gaan. Deze vorm van therapie helpt je  om je hoofd tot rust te brengen en  te gaan vertrouwen op je lichaam en je hart.

Van daaruit komt er ruimte om traumatische ervaringen te gaan verwerken. Altijd vanuit een liefdevolle en accepterende houding naar jezelf en niet meer vanuit het verlangen iets op te willen lossen van uit je hoofd.

Soms zijn een paar sessies voldoende en soms duurt het langer om dieper liggende pijn aan te kunnen raken. We werken altijd samen en vanuit gelijkwaardigheid.  Zo leer je mij kennen als mens met eigen levenservaringen. Ervaringen die ik graag op professionele wijze inzet ter bevordering van jouw proces naar herstel.

Je kan  meer lezen over beeldende therapie & mindfulness op mijn website: www.praktijkbeeldrijk.nl