Paul Slagter

Na het afronden van de studies psychologie en rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik ongeveer tweeëneenhalf jaar werkzaam geweest binnen de ambulante forensische psychiatrie. Hier heb ik ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van cliënten met veelal complexe problematiek en uiteenlopende hulpvragen.
Binnen de behandeling vind ik het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarbinnen aan herstel en groei kan worden gewerkt. Contact maken, aansluiten bij de persoon van de cliënt en zorgen voor het ‘gehoord voelen’ zijn hiervoor de eerste stappen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de cliënt een grote mate van regie over zijn eigen behandeling houdt. Samenwerken is voor mij het sleutelwoord. Ik maak hoofdzakelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR en geef behandelingen in het Nederlands en in het Engels.