Tabea Weimann

Freelance beeldend therapeut

Oorspronkelijk kom ik uit Berlijn maar heb de meeste tijd van mijn leven in Oldenburg gewoond.  In 2013 ben ik naar Groningen verhuisd om vaktherapie (specialisatie: beeldende therapie) te studeren. Na mijn studie ben ik in de GGZ gaan werken. Op dit moment werk ik voor verschillende klinieken en behandel cliënten met uiteenlopende problematieken zoals persoonlijkheidsstoornissen, psychotische kwetsbaarheid, posttraumatische stressstoornis en verslavingsproblematiek. Elke vrijdag werk ik in mijn eigen praktijk waar ik beeldende therapie in het Duits, Engels en Nederlands aanbied.

Beeldende therapie is een geschikt middel om op een veilige en speelse manier in contact te komen met het eigen denken, voelen en handelen. Er wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van beeldende materialen, gereedschappen en technieken (bijvoorbeeld; schilderen, tekenen, klei, steen, hout of digitale middelen) om een ontwikkelingsproces op gang te brengen. Gedurende de behandeling krijg je beeldende opdrachten aangeboden om aan je behandeldoelen te werken. Hierdoor kom je in contact met je belevingswereld, leer je jezelf onderzoeken, kom je tot nieuwe inzichten en kan je oefenen met nieuw gedrag. In mijn behandeling vind ik een authentieke houding en een veilige sfeer erg belangrijk. Ook hecht ik er waarde aan om de therapie zo goed mogelijk af te stemmen op andere behandelmethoden, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, schematherapie of Mentalization-Based-Treatment.