Wachttijd tot kennismaking praktijk Groningen:

Nadat wij de verwijzing van uw huisarts hebben ontvangen, zullen wij deze zo snel mogelijk bekijken waarna wij een betere inschatting kunnen maken of wij u in behandeling kunnen nemen en over de eventuele wachttijd.

Voor problemen zonder ernstige en complexe kenmerken is de wachtlijst ongeveer 1 tot 2 maanden en kan de therapie binnen een paar weken na het kennismakingsgesprek worden gestart.

Voor complexere problemen zal de wachttijd ongeveer 4 tot 5 maanden zijn.

Helaas hebben we op dit moment een intakestop voor ernstige en complexe problematiek omdat onze behandelcapaciteit hiervoor momenteel niet toereikend is.

 

Wachttijd tot kennismaking praktijk Amsterdam:

Bij lichte problematiek (welke binnen de BGGZ behandeld kan worden) kan vrijwel direct gestart worden. Bij ernstige en/of complexe problematiek (welke binnen de SGGZ behandeld dient te worden) zal de wachtlijst richting 1 maand zijn.

Na kennismaking kan er afhankelijk van de problematiek direct gestart worden met de therapie. We informeren je hierover tijdens de kennismaking.

De wachttijd is het laatst bijgewerkt op: 16-05-2023

 

Wanneer je vragen hebt over onze wachtlijst, of de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een kennismakingsgesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).