De dagelijkse leiding van Empower Psychotherapie ligt bij Hennita de Jager. Zij wordt ook wel de Raad van Bestuur genoemd.

Naast de Raad van Bestuur is er ook een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Empower. Zij adviseert en evalueert het bestuur van Empower Psychotherapie. Vanuit haar toezichtfunctie wordt er door de Raad van Commissarissen onder meer kritisch gekeken naar het naleven van wet- en regelgeving, de kwaliteit van de zorgverlening, de interne controle en de risicobeheersing.

Onze Raad van Commissarissen kan bereikt worden via rvc@empower-pt.nl en bestaat uit:

Mw. mr. Iris van Geel (voorzitter)
Dhr. Jaap Rikken (lid)
Em. prof mw. Nan Stevens (lid)