Empower neemt uw privacy serieus. We streven ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

 1. Identiteit

Op deze pagina treft u het privacystatement van de onderneming Empower Psychotherapie, gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel 19, 9711 BB Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57326819, hierna te noemen Empower.

 

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Empower gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van haar digitale diensten zoals mobiele applicaties, webtools en websites. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Empower houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Empower heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Empower verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Empower schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens laten veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar Empower. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

 

 1. Gegevens en doel

Met het oog op onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vastleggen. Empower zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. Empower zal de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruiker is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ter optimalisatie van onze dienstverlening. De gegevens van de gebruiker worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

 

 1. Bezoekgegevens en cookies

Bij de digitale diensten kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan Empower de inrichting van haar digitale diensten optimaliseren. Empower maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van een pc, laptop, smartphone, tablet etc. wordt opgeslagen. Empower maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze digitale diensten kan beperken.

 

 1. Third party cookies en Google analytics

Op de digitale diensten van Empower kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies (“third party cookies”) plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van “third party cookies” in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Empower zou kunnen beïnvloeden. Empower kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw pc, laptop, smartphone, tablet etc. (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

 1. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Empower geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Empower aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Empower er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Empower die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Empower gelden. Empower raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

 

 1. Beveiliging gegevens

Empower draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Empower. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Empower dan wel onze toeleveranciers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Empower spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Empower is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Empower.

 

 1. Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

 • instellingen betrokken bij de financiële afhandeling;
 • de door ons ingeschakelde derden in het kader van de dienstverlening door Empower en waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven;
 • indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

 

 1. Beveiliging

De beveiliging van de inlog- en betaalschermen en het afrekenen van Empower diensten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik hiervan wordt gemeld aan de autoriteiten.

 

 1. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Empower, neemt u dan contact op met j.vinke@empower-pt.nl.

 

Empower behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update. Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Empower op het gebied van privacy, stuurt u dan een e-mail naar Empower.

Versie november 2015