Psychotherapie wordt door alle Nederlandse en de meeste buitenlandse zorgverzekeraars grotendeels of geheel vergoed.

Ik woon in Nederland en heb een Nederlandse zorgverzekering
Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je het eerste deel van alle zorg uit het basispakket zelf. Dit heet het wettelijk verplichte eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar. Als je een zorgverzekering hebt afgesloten met een vrijwillig hoger eigen risico, dan geldt dat hogere bedrag. Wanneer je eerder dit jaar naast psychotherapie andere zorg nodig had, dan kan het zijn dat je jouw eigen risico al verbruikt hebt. Neem contact op met ons of met je zorgverzekeraar als je vragen hierover hebt.

Ik woon (tijdelijk) in Nederland en ben student uit een ander EU-land.
De meeste buitenlandse verzekeringen vergoeden psychotherapie deels of volledig.

Ik heb nog vragen
Neem contact met ons op voor meer informatie over de vergoeding voor psychotherapie.