In onze praktijk werken wij binnen de kaders van de wet- en regelgeving die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn.

De belangrijkste kaders zijn:

  • de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)
  • de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
  • de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)
  • de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg)
  • het tuchtrecht
  • de beroepscode voor psychotherapeuten

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) komen voort uit bovenstaande wet- en regelgeving. Wij (be)handelen volgens deze kwaliteitscriteria. Om het verloop van de therapie inzichtelijk te maken en eventueel bij te sturen maken wij gebruik van ROM, Routine Outcome Monitoring en effectmetingen. Met ROM vragen we je desbetreffende online vragenlijsten in te vullen, waarna we de resultaten met je bespreken.

 

Meer informatie over de kwaliteitscriteria van de LVVP?

Lees jouw rechten en plichten in de cliëntenfolder van de LVVP.