Empower Psychotherapie werkt volgens een vast stappenplan. 

Hieronder staan de stappen beschreven die je als patiënt doorloopt.

Lees tevens op deze pagina alle belangrijke informatie voor nieuwe cliënten.

Fase 1 Verwijsbrief

Voor iedere cliënt hebben we een verwijsbrief nodig van een Nederlandse of buitenlandse huisarts of van een Gezondheidspsycholoog, Klinisch Psycholoog of Psychiater. Deze verwijsbrief is verplicht om de kosten van de therapie bij je verzekering te declareren.

 

Fase 2 Kennismakings- gesprek

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om vast te stellen of we voor jouw klachten de juiste expertise hebben om jou een passende behandeling te kunnen bieden. We kijken ook of er wederzijds vertrouwen is. Als we beide vragen met ja kunnen beantwoorden, dan schrijven we je bij ons in als cliënt. Mocht er na het kennismakingsgesprek niet met een behandeling gestart worden, dan brengen we geen kosten in rekening voor het kennismakingsgesprek.

Je kunt je via de website aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking of via een directe verwijzing van de huisarts.

Fase 3 Intake

Na de kennismaking volgt de intake. Tijdens de intakegesprekken brengt de therapeut jouw hulpvraag en de achterliggende factoren van de problematiek in kaart. De intakegesprekken vormen de basis voor het behandelplan en de therapie.

Fase 4 Opstellen behandelplan

Na de intake stellen we samen jouw behandelplan op. Hierin staan de therapiedoelen en staat hoe we deze doelen met welke therapievormen gaan bereiken.

Fase 5 Verloop therapie

Voor de start van de therapie spreken we met jou het beoogde verloop van de therapie door. We geven hierbij duidelijk aan wat we van jou verwachten en wat je van ons mag verwachten. Ook plannen we evaluatiemomenten in om zo tijdens de therapie te zien of vooraf opgestelde doelen eventueel bijgesteld moeten worden.

Fase 6 Therapie

De therapie is de uitvoering van het behandelplan. Omdat het behandelplan specifiek voor jou geschreven is en precies op jou en jouw hulpvraag aansluit, ziet elke therapie er anders uit.

Fase 7 Evaluatie

Gedurende de gehele therapie hebben we evaluatiemomenten, waarin wij de therapie en/of de vooraf opgestelde therapiedoelen evalueren. Indien nodig kijken we ook hoe we eventuele terugval in te toekomst kunnen voorkomen.