Empower Psychotherapie is opgericht om psychotherapie te bieden aan voornamelijk cliënten met een buitenlandse achtergrond en moedertaal.

Wij vervullen dit door:

  • het aanbieden van een breed scala aan specialistische behandelingen binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 
  • nauwe samenwerking met diverse vaktherapeuten en psychiaters, waardoor elke cliënt een passende evidence based behandeling krijgt.
  • aansluiten bij de cliënt vanuit onze eigen kennis, ervaring en talen.

De leidraad bij de uitvoering van onze activiteiten zijn drie kernwaarden: betrouwbaarheid, betrokkenheid en ontwikkelingsgerichtheid.