Hieronder staat de belangrijkste informatie voor nieuwe cliënten. Lees de informatie goed door! Overige informatie staat op andere pagina’s op onze website.

Voorafgaand aan jouw kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan het vrijblijvend kennismakingsgesprek moet je van jouw huisarts/bedrijfsarts een verwijsbrief hebben. Hier moet op staan dat de arts jou verwijst naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Wij bieden behandelingen in beide GGZ-varianten aan. Stuur je verwijsbrief naar ons op na je aanmelding of laat hem door jouw arts aan ons opsturen. Hier staat meer informatie voor jouw huisarts/bedrijfsarts.

Tijdens jouw vrijblijvende kennismakingsgesprek
Je hebt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze regiebehandelaars. Het kennismakingsgesprek is een informeel gesprek, en duurt ongeveer 45 minuten. Het doel is om wederzijds kennis te maken. Lees op deze pagina onder “Fase 2” meer informatie over het kennismakingsgesprek.

Om je voor te bereiden op het gesprek kun je ook de folder over psychotherapie van onze beroepsvereniging (de LVVP) lezen.

Na het gesprek beoordeel je samen met jouw regiebehandelaar of je bij ons in therapie gaat. Twijfel je? Denk er dan thuis nog over na. Beslis je dat je niet bij ons in therapie gaat? Dan brengen wij geen kosten in rekening bij jou of jouw verzekeraar. Beslis je wel bij ons in therapie te komen? Dan vormt het kennismakingsgesprek onderdeel van je behandeling en wordt deze in rekening gebracht, ook als je later terugkomt op je keuze om therapie te hebben bij Empower. Wij werken na je toezegging namelijk je kennismaking uit, en gaan met collega’s in overleg welke therapeut het beste bij je past. Hier gaat relatief veel tijd in zitten.

Let op: Neem een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) mee naar het kennismakingsgesprek.

Als je besluit bij ons in therapie te gaan
Dan beslist jouw regiebehandelaar samen met jou welke behandelaar het beste bij je past. Het kan zijn dat de regiebehandelaar zelf (een deel) van de behandeling uitvoert, maar dit kan ook door een andere behandelaar gedaan worden onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. De regiebehandelaar blijft altijd de eindverantwoordelijke voor jouw therapie en voert, zoals de naam al zegt, samen met jou de regie over jouw behandeling.

Daarnaast teken je een behandelingsovereenkomst waarin jouw rechten en plichten beschreven worden. Je kunt hier een voorbeeld zien. Door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van Empower. De algemene voorwaarden kun je hier lezen. Het ondertekenen van het document gebeurt digitaal op de computer van jouw behandelaar tijdens de afspraak na het kennismakingsgesprek.

Tijdens jouw therapie
Je stelt samen met jouw behandelaar een behandelplan op. Hierin staan onder andere de doelen die jullie met de behandeling willen bereiken. Ook het behandelplan onderteken je digitaal op de computer van jouw behandelaar. Ook van het behandelpan krijg je na het ondertekenen automatisch een kopie via e-mail toegestuurd.

Mocht je ontevreden zijn over (het verloop van) jouw therapie probeer dit dan eerst met met jouw (regie)behandelaar dit te bespreken. Als jullie er niet samen uitkomen hebben we een klachtprocedure die je hier kunt vinden.

Als je niet naar een afspraak komt, of pas 24 uur of korter voor de afspraak deze afzegt, heet dit een no-show. Voor een no-show mogen wij jou een rekening sturen van € 50,- per no-show. Deze kosten moet je zelf betalen en kun je doorgaans niet bij jouw ziektekostenverzekeraar declareren.

In het geval van crisis
Raak je tijdens de therapie in crisis en is jouw behandelaar niet direct bereikbaar? Bel dan 112 of neem contact op met jouw huisarts of huisartsenpost.

Na jouw therapie
Na afloop van jouw therapie rekenen wij indien mogelijk direct met jouw verzekeraar af met de akte die je aan het begin ondertekend hebt. Je hoeft dus geen rekening voor te schieten. In sommige gevallen moet je zelf voor het declareren zorgen.

Wil je meer informatie over het behandelingsproces bij Empower? Lees dan meer op deze pagina.

Heb je nog vragen? Neem dan met contact op met degene waarmee je het kennismakingsgesprek hebt/had. Heb je nog geen kennismakingsgesprek aangevraagd? Meld je dan hier aan.

Het effect van een officiële diagnose
Sommige cliënten maken zich zorgen wat de gevolgen zijn als er officieel een diagnose bij hen vastgesteld wordt. Bijvoorbeeld of ze erna nog verzekeringen af kunnen sluiten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft aangegeven dat voor sommige verzekeringen, zoals levensverzekeringen, de premie iets hoger kan zijn. Niemand mag echter een verzekering geweigerd worden vanwege een gestelde diagnose. Andere effecten zijn bij ons niet bekend.