Wij werken contractvrij

Als zorgaanbieder hebben wij de mogelijkheid om wel of geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit heet contractvrij werken. Wij werken contractvrij, omdat het de kwaliteit van de therapie verhoogt. Doordat we geen onnodige, aanvullende eisen van zorgverzekeraars opgelegd krijgen, kunnen we onze aandacht volledig op jou en de therapie richten. Lees hieronder wat de voordelen van contractvrij werken zijn voor jou als cliënt. Noot: Hoewel we contractvrij werken vergoedt jouw ziektekostenverzekeraar nog steeds (een deel van) de kosten voor jouw therapie. De door ons gegeven therapie wordt vergoedt uit het basispakket van alle Nederlandse zorgverzekeringen.

Voordelen contractvrij werken:

  • Doordat je zorgverzekeraar geen maximum aan de duur van de therapie kan stellen, kunnen we je zo lang in therapie nemen als nodig is. Zonder dat een zorgverzekeraar kan eisen dat we vroegtijdig de therapie stoppen.
  • Doordat je zorgverzekeraar geen maximum aan het aantal cliënten kan stellen, kun je bij ons altijd als nieuwe cliënt terecht.
  • Je zorgverzekeraar mag zich inhoudelijk niet met de therapie bemoeien.
  • Doordat er geen bemoeienis is van je zorgverzekeraar heeft de therapeut meer keuze in therapievormen en -technieken, waardoor de therapie beter op jou afgestemd kan worden.

Vragen over contractvrij werken of andere zaken?

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen of neem contact met ons op.