Profielfoto Karla werk

Beeldend therapeut

Mijn naam is Karla Middelburg; Beeldend vak therapeut sinds 2012. In mijn werkzame jaren binnen de GGZ heb ik mijn aandacht met name gericht op mensen die problemen ervaren op gebied van emotieregulatie en hechting, relaties en eetproblematiek en trauma.
In mijn werk gebruik ik o.a. technieken van Schema Therapie, Mentaliserende bevorderende therapie en Cognitieve gedragstherapie.
Naast mijn opleiding tot beeldend therapeut, heb ik daar scholing en cursussen voor gevolgd, waardoor ik in de praktijk variabele tools meeneem om mee te werken.
De focus bij beeldende therapie ligt echter op het ervaren; er wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, steen, hout en digitale middelen. Tijdens het werkproces worden fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen opgedaan. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De opgedane ervaring en het concrete beeld, kan worden gebruikt om betekenis en of de functie van patronen, emoties, gevoelens en gedachten beter te leren kennen en te begrijpen die tijdens dit proces aan de orde komen. Er kan geëxperimenteerd worden met werk vast te houden, op afstand te leggen, er naar te kijken en het anders te hanteren. Beeldende therapie wordt vaak beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert mensen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een veilige situatie.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door professioneel betrokken houding, waar mensen zich voldoende op hun gemak voelen om zichzelf open te stellen en het onderzoek naar zichzelf met mij aan durven te gaan. Eigenschappen die mijn werkwijze kenmerken zijn; eerlijk, zorgvuldig, oprecht, nieuwsgierig en speels.