Maarten Jan den Heijer

Freelance psychomotorisch therapeut

Wie ben ik?
Mijn naam is Maarten Jan den Heijer (1983) en ik ben werkzaam als psychomotorisch therapeut. Naast mijn eigen praktijk ben ik sinds 2009 werkzaam binnen de diverse werkvelden van de specialistische GGZ en werk ik onder andere met cliënten die kampen met persoonlijkheidsproblematiek, trauma gerelateerde klachten en een verstoorde en/of negatieve lichaamsbeleving als gevolg van een eetstoornis.

Wat is psychomotorische therapie?
Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij het bewegingsgedrag en de lichaamsbeleving centraal staan. Door sport en spel, of lichaamsgerichte oefeningen kun je al doende leren om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Zodoende kan er geoefend worden om tot nieuwe ervaringen, inzichten, en gedrag te komen.

Mijn werkwijze
Als psychomotorisch therapeut vind ik het belangrijk dat cliënten zich veilig en vertrouwd voelen. Ik beschouw dit als basisvoorwaarde voor verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je met mij samenwerkt leer je mij kennen als enthousiast, betrokken en transparant. Ik geniet van mijn vak en ik geloof in de kracht van het ervaringsgericht werken.

Immers, fietsen heb je niet geleerd door erover te praten, maar door het te doen – te voelen en zodoende te begrijpen.