Vivian Rhemrev

Klinisch Psycholoog

Ik ben geboren in Den Haag, getogen in Friesland, en heb gestudeerd in Groningen. Na mijn studie heb ik gewerkt in de (forensische) klinische psychiatrie met patiënten met uiteenlopende problematiek zoals verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, psychotische kwetsbaarheid en ASS. In deze setting heb ik veel gewerkt met mensen met een andere culturele achtergrond en heb ik ervaring opgedaan met de strubbelingen die een andere culturele achtergrond kunnen hebben op het opbouwen van een bestaan. Ook heb ik gewerkt in de ambulante hulpverlening met (jong) volwassenen die onder meer kampten met identiteitsvragen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast deed ik hier verdere ervaring op met eetproblematiek, angst- en stemmingsproblemen, PTSS en studieproblemen.

Ik ben opgeleid tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Cultuur heeft me altijd geboeid, misschien wel door mijn Indische roots. Hoe de -veelal- impliciete normen en waarden van een cultuur je kunnen vormen, net zoals je gezinssituatie en de ervaringen die je opdoet je maken tot wie je bent. In therapie vind ik het daarom belangrijk om aandacht te hebben voor jouw levensgeschiedenis. Zo kunnen we samen gaan begrijpen hoe je bepaalde patronen hebt ontwikkeld. Ik streef ernaar je op een wijze te begeleiden die bij jou persoonlijk past. Ik ben betrokken bij mijn cliënten en zal proberen je een geaccepteerd en vertrouwd gevoel te geven, maar ik zal je tevens de spiegel voorhouden en confronteren waar nodig.

BIG nummers: 69915639425 en 89915639416