Empower Psychotherapie verleent Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde-GGZ (G-GGZ) aan een diverse groep cliënten, waarvan een gedeelte een buitenlandse moedertaal heeft. We bieden onze therapie aan in verschillende talen, waaronder Nederlands, Duits en Engels.

Welke klachten behandelen wij?
Empower Psychotherapie biedt onder andere behandeling bij:

Angstklachten
Dwangmatig handelen
Somberheid en depressie
Traumaverwerking

Therapie
De therapeuten van Empower Psychotherapie zijn opgeleid om onder andere deze therapievormen en therapietechnieken uit te voeren:

Cognitieve gedragstherapie
Cliëntgerichte therapie
EMDR
Groepspsychotherapie
Individuele therapie

Contra-indicaties
Empower Psychotherapie neemt geen cliënten in behandeling met: verhoogde suïcidaliteit, verslaving, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag of ernstig antisociaal gedrag. Tevens moeten cliënten in staat zijn zelf hun medicatie te beheren indien daar sprake van is.