Amsterdam: U kunt uw verwijzing sturen naar: support@empower-pt.nl of via de post naar Rokin 93-2 1012 KM Amsterdam. Wij zijn tevens aangesloten bij Zorgmail. Ons Zorgmail-adres is 500080389. Onze AGB code is 22220913.

Groningen: U kunt uw verwijzing sturen naar: support@empower-pt.nl  of via de post naar Herman Colleniusstraat 22, 9718 KT Groningen. Wij zijn tevens aangesloten bij Zorgmail. Ons Zorgmail-adres is 500076399. Onze AGB code is 22220913.

Uw verwijsbrief dient te vermelden dat het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-V en dat het een verwijzing is voor Basis GGZ (GB-GGZ) of gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). U hoeft niet de specifieke stoornis te vermelden, enkel dat er een vermoeden van een stoornis is. De brief bevat tevens deze gegevens:

  • datum verwijzing
  • naam en functie van de verwijzer
  • de AGB-code van de verwijzer
  • een stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • de gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)