Hieronder staan de veelgestelde vragen over onze facturen voor therapie in 2022 en daarna.

Een voorbeeld van onze facturen kun je zien door hier te klikken. De factuur bevat voorbeeldgegevens.

Wat wordt bij cliënten in rekening gebracht?
Elke keer dat een therapeut contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere verwanten van de patiënt, in het kader van diagnose of behandeling. De meest voorkomende activiteiten zijn:

 • Face-to-face contact, zoals behandelsessies;
 • Telefoongesprekken;
 • Elektronisch contact via e-mail of internet (chat, Skype etc.).

Brengt u kosten in rekening voor e-mails en telefoongesprekken?
Wij brengen wel kosten in rekening voor e-mails en telefoongesprekken tussen therapeut en cliënt, maar alleen als deze over de inhoud van je therapie gaan, zoals diagnose of behandeling. Een paar voorbeelden zijn:

 • Evaluatie e-mails over de voortgang van de therapie;
 • E-mails om vast te stellen of je (nog) gemotiveerd bent voor therapie als we al een tijdje niets meer van je gehoord hebben;
 • Een telefoontje als je tussen de sessies door ondersteuning nodig heeft.

Hou er rekening mee dat deze e-mails meestal tussen de € 35 en € 112 kosten, afhankelijk van het beroep van de therapeut en of je in de diagnostiek- of behandelfase zit. Je kunt al onze tarieven hier bekijken: (link toevoegen). Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wij brengen geen kosten in rekening voor puur administratieve e-mails, zoals e-mails van ons supportteam, of een e-mail van je therapeut om een afspraak te verzetten.

Hoe duur is mijn therapie?
De kosten van je therapie zijn afhankelijk van verschillende factoren:

 • Hoeveel sessies je hebt;
 • Het beroep van je therapeut(en);
 • Hoeveel therapeuten er bij je therapie betrokken zijn;
 • In welke fase van de therapie je je bevindt (de diagnostische fase is duurder dan de behandelingsfase);
 • Of je ook via e-mail of telefoon met je therapeut communiceert.

De kosten kunnen per cliënt sterk verschillen. Om je een ruwe schatting te geven van de kosten van therapie, kunnen we je meedelen dat:

40% van de cliënten heeft een maandelijkse factuur tot € 500;
45% van de cliënten heeft een maandelijkse factuur tussen € 500 en € 1.000;
10% van de cliënten heeft een maandelijkse factuur tussen € 1.000 en € 1.800;
5% van de cliënten heeft facturen hoger dan €1.800.

Hoe worden de tarieven berekend?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg vast. Empower Psychotherapie brengt deze tarieven in rekening.

Hoe vaak ontvang ik een factuur?
Let op: momenteel (mei 2022) zijn we bezig om over te gaan op maandelijkse facturatie. Cliënten ontvangen waar nodig per e-mail updates over onze facturering.

Wij factureren per kalendermaand, en sturen de facturen meestal rond de 15e van de volgende maand. Dus alle therapieën die in de maand augustus zijn gegeven, worden rond 15 september verstuurd.

Moet ik zelf voor vergoeding zorgen?
Dit is afhankelijk van welke verzekeraar je hebt. Sommige verzekeraars mogen wij rechtstreeks factureren. Andere verzekeraars staan directe facturering niet toe. In dat geval moet de cliënt zelf voor de terugbetaling zorgen. Je ontvangt alle benodigde informatie bij je factuur. Cliënten met een buitenlandse EHIC-kaart ontvangen alleen een factuur op aanvraag, wij zorgen voor alle vergoedingen van hun buitenlandse verzekeraar.

Informatie over rekeningen voor therapie tot en met 31 december 2021

Hoe duur wordt mijn therapie?
Onze rekeningen zijn doorgaans +/- €2800 voor een kort therapietraject en kunnen oplopen tot +/- €8800 voor lange trajecten. Korte therapietrajecten zijn trajecten waarbij onze behandelaars minder dan 30 uur directe + indirecte tijd aan een cliënt besteden binnen 1 jaar. Lange trajecten zijn trajecten waarbij onze behandelaars 50 uur of meer directe + indirecte tijd aan een cliënt besteden. Indien je verzekeraar niet de hele rekening vergoedt dan kun jij, of je ouders, mogelijk het deel dat je zelf moet betalen aftrekken van je inkomstenbelasting, vraag een belastingadviseur of boekhouder hiernaar.

Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat is directe tijd?
Direct patiëntgebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de patiënt. Onder direct patiëntgebonden tijd valt:

 • Face-to-face contact;
 • Telefonisch contact;
 • Elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, Skype etc.)

Wat is indirecte tijd?
Indirecte tijd is tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of familie, partner, etc. ) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld van een sessie psychotherapie);
 • verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek);
 • hersteltijd na een intensieve behandelsessie.

Wat is totale tijd?
Dit is de optelsom van de directe tijd en indirecte tijd.

Krijg ik per gesprek een factuur?
Nee, Empower mag alleen een factuur versturen als een behandeltraject afgerond is, als er 365 dagen verstreken zijn sinds de start van het behandeltraject, of als je wisselt tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Hoe wordt het factuurbedrag berekend?
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt elk jaar maximumprijzen op voor de geestelijke gezondheidszorg. Empower Psychotherapie brengt deze maximumtarieven in rekening.

In de Gespecialiseerde GGZ wordt het factuurbedrag vooral bepaald door de hoeveelheid besteedde totale tijd. De diagnose speelt een kleinere rol in de hoogte van het factuurbedrag.

In de Basis GGZ bepaalt alleen de totale tijd de hoogte van het bedrag. Het maakt hierbij niet uit welke diagnose gesteld is.

Op deze pagina staan alle tarieven die wij in rekening brengen.

Bron: https://dbcregels.nza.nl/ggz/registreren/diagnostiek-en-behandeling-registreren/diagnostiek-en-behandeling-registreren-wat/directe-tijd-indirecte-tijd-en-reistijd/.

Hoe werkt groepstherapie?
De directe en indirecte tijd worden verdeeld over alle deelnemende cliënten. Voorbeeld: een groepstherapie van één uur met één therapeut en vier cliënten leidt tot 15 minuten directe tijd voor elke cliënt.

Welke informatie staat op de factuur?

Klik hier voor een voorbeeldfactuur.

Uitleg van termen op de voorbeeldfactuur

Van boven naar beneden, van links naar rechts

Zwart vierkant:  Hierin staan de naam van de cliënt, geboortedatum, Nederlandse BSN (indien van toepassing), adres en naam van de verzekeraar.

Factuurnummer: Dit is het factuurnummer

Factuurdatum: Dit is de factuurdatum

Afsluitreden: Dit is de reden dat de factuur is uitgereikt. De meest voorkomende zijn:

 1. Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar: De cliënt heeft besloten de therapie te beëindigen
 2. Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen: De therapeut besloot de therapie te beëindigen.
 3. In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld: De cliënt en de therapeut hebben samen besloten de therapie te beëindigen, of de cliënt heeft de therapie beëindigd.
 4. Na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang: De cliënt heeft alleen een intakegesprek en/of diagnostiek ontvangen, maar geen behandelingssessies.
 5. Vanwege open vervolg-dbc: De cliënt is langer dan 365 dagen in therapie geweest en heeft dus een tussentijdse factuur ontvangen. (De maximale periode tussen facturen is 365 dagen).

Verwijzer type: Wat voor soort professional gaf de verwijsbrief uit? De meest voorkomende is 01: Huisarts.

Verwijzer AGB: Wat is de persoonlijke zorgcode van de persoon die de verwijsbrief afgeeft?

Hoofd/regiebehandelaars: Welke hoofdbeoefenaars van Empower waren verantwoordelijk voor de intake en de eigenlijke therapie?

Begindatum: Begindatum: Begindatum van de therapie (als er een tussenfactuur werd uitgereikt voor deze is dit een kunstmatige startdatum).

Einddatum: Einddatum: Einddatum van de therapie (bij een tussentijdse factuur is dit een kunstmatige einddatum).

Prestatie: Dit is een code die de verzekeraar vertelt:

 1. het type zorg dat werd verleend
 2. de hoofdgroep van de diagnose (bijvoorbeeld: “Depressieve stoornissen, of “Persoonlijkheidsstoornissen”). De exacte diagnose staat niet vermeld op de factuur.
 3. Een algemene indicator van de ernst van de klachten
 4. Welk gezondheidszorgproduct we factureren

Decl. code: Een andere code die aangeeft welk gezondheidszorgproduct wij factureren.

Uitvoerder: Welke zorgverlener de therapie heeft uitgevoerd (onze zorgaanbiederscode, ofwel AGB-code is 22220913).

Aantal: Hoeveel gezondheidszorgproducten wij factureren, dit is meestal slechts 1.

Bedrag: Het betalingsbedrag in EUR.

Daaronder staat een blok met alle Empower therapeuten die betrokken waren bij een behandeling. Zie hierboven een uitleg over directe, indirecte en totale tijd:

Onderaan de factuur vermelden we de betalingstermijn (14 dagen standaard) en ons bankrekeningnummer.