Hieronder staan de veelgestelde vragen over onze rekeningen:

Hoe duur wordt mijn therapie?
Onze rekeningen zijn doorgaans +/- €2700 voor een kort therapietraject en kunnen oplopen tot +/- €8600 voor een jaar lang wekelijkse gesprekken. Korte therapietrajecten zijn trajecten waarbij onze behandelaars minder dan 30 uur directe + indirecte tijd aan een cliënt besteden. Indien je verzekeraar niet de hele rekening vergoedt dan kun je mogelijk het deel dat je zelf moet betalen aftrekken van je inkomstenbelasting, vraag een belastingadviseur of boekhouder hiernaar.

Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat is directe tijd?
Direct patiëntgebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling*, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de patiënt. Onder direct patiëntgebonden tijd valt:

  • Face-to-face contact;
  • Telefonisch contact;
  • Elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, Skype etc.)

* Dit betekent dat er alleen tijd geregistreerd kan worden als het contact in het kader is van het behandelplan van de patiënt. Hieronder valt bijvoorbeeld niet bijpraten of koffiedrinken.

Wat is indirecte tijd?
Indirecte tijd is tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of familie, partner, etc. ) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld van een sessie psychotherapie);
  • verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek);
  • hersteltijd na een intensieve behandelsessie.

Wat is totale tijd?
Dit is de optelsom van de directe tijd en indirecte tijd.

Krijg ik per gesprek een factuur?
Nee, Empower mag alleen een factuur versturen als een behandeltraject afgerond is, als er 365 dagen verstreken zijn sinds de start van het behandeltraject, of als je wisselt tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Hoe wordt het factuurbedrag berekend?
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt elk jaar maximumprijzen op voor de geestelijke gezondheidszorg. Empower Psychotherapie brengt deze maximumtarieven in rekening.

In de Gespecialiseerde GGZ wordt het factuurbedrag vooral bepaald door de hoeveelheid besteedde totale tijd. De diagnose speelt een kleinere rol in de hoogte van het factuurbedrag.

In de Basis GGZ bepaalt alleen de totale tijd de hoogte van het bedrag. Het maakt hierbij niet uit welke diagnose gesteld is.

Op deze pagina staan alle tarieven die wij in rekening brengen.

Bron: https://dbcregels.nza.nl/ggz/registreren/diagnostiek-en-behandeling-registreren/diagnostiek-en-behandeling-registreren-wat/directe-tijd-indirecte-tijd-en-reistijd/.