Op onze rekeningen staat met een aantal codes de hoofdgroep waaronder uw diagnose valt vermeld. De specifieke diagnose wordt niet op de factuur vermeld. Het kan zijn dat je hier bezwaar tegen hebt. In dat geval kun je gebruik maken van onze privacyverklaring.

De privacyverklaring zorgt ervoor dat:

  1. er geen diagnose-informatie op jouw facturen komen te staan.
  2. er geen informatie bij het DIS of SBG/Akwa over je behandeling aangeleverd wordt.

In een aantal gevallen kan de verzekeraar alsnog je diagnose inzien, bijvoorbeeld bij een zogeheten materiële controle. Dit is een zware en diepgaande controle om te kijken of een zorgaanbieder doelmatige en rechtmatige zorg geleverd heeft.

Wil je van de privacyverklaring gebruik maken? Geef dit dan tijdens de intake aan. Er zijn geen kosten verbonden aan de privacyverklaring.

Voorbeeld privacyverklaring