Marion Meijers

GZ-psycholoog

Ik ben opgegroeid in Friesland en op mijn achttiende verhuisd naar Groningen voor de studie Psychologie, master Neuropsychologie welke ik in 2010 afrondde. Begin 2022 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Ik woon met mijn gezin nog steeds in deze fijne stad. Na mijn studie heb ik veelal gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische beelden. Ik heb veel ervaring in hechtingsproblematiek, autisme, persoonlijkheidsproblematiek en stemmingsstoornissen. Een tijdje heb ik bij een instelling gewerkt waar ook veel vluchtelingen werden opgevangen en begeleid. Daar heb ik me meer verdiept in de culturele verschillen en meegedacht als cliënten veel strubbelingen ervoeren in het meedoen in de Nederlandse maatschappij.

Ik ben een vrolijk, positief ingesteld persoon die vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel duidelijk, maar met humor communiceert. Ik straal rust uit, maar sta niet stil. In de behandeling is mijn doel met iemand over de schouder mee te kijken en zo samen te onderzoeken waar het te volgen pad ligt. Ik stuur af en toe bij of geef een setje in de goede richting, maar ga er van uit dat ieder mens zelf de stappen zet in het tempo dat bij hem past.

Ik behandel in Nederlands en Engels.

BIG-nummer: 19930635825